Nekpijn kan een voorstadium van een hernia zijn met brachialgie (zenuwprikkeling met uitstraling in de arm), uit Spine*.
Deze studie werd uitgevoerd om te bepalen of de pijn in de nek of schouderblad regio's bij patiënten met nekklachten een voorbode is van brachialgie door nekhernia. Men dacht dat lichte druk op de zenuw tot nekpijn zou kunnen leiden en zwaardere druk op de zenuw tot in de arm en vingers uitstralende klachten.
Verder wilde men beoordelen  of de plaats van de pijn in de nek- en schouderbladregio iets zegt over het tussenwervelschijfniveau  in de nek waar de klachten uit voorkomen.
Er werden 50 patiënten met uitstralende klachten in armen en/of vingers en ook nek/schouderblad pijn geopereerd, waarbij een zenuw drukvrij werd gelegd. De klachten in de arm en/of vingers was gemiddeld 7 maanden aanwezig voor de operatie en waarbij een behandelperiode van tenminste 4 maanden niet had geholpen. Het operatie niveau werd bepaald met  neurologisch onderzoek, röntgenonderzoek, CT scans, MRI en myelografie. Bij operatie bleken er 20 zachte en 30 harde hernia’s die voor druk op de zenuw zorgden.
De plaats van de nek/schouderblad pijn werd als volgt bepaald, een onderzoeker ging met een vinger direct over de huidregio’s en vroeg aan de patiënt in welke regio de pijn zat (zie afbeelding 1).

nekklachten 1

De tijd tussen de pijn in de nek/schouderregio en de klachten in de armen en vingers werd ook geïnventariseerd, zie afbeelding 2.

Onderzoek_nekhernia_uitstralende_pijn 


Resultaten
Na de operatie waren bij 92% van de patiënten de klachten in armen en vingers duidelijk verminderd (afname van 42%).
De pijnklachten in de nek/schouderbladregio waren bij 43 mensen verdwenen.
Bij 16 mensen was er pijn in de nek/schouderbladregio op een nieuwe plaats, dit wordt geweten aan kwetsuren door de operatieve ingreep zelf.

Conclusie
De pijn in de nek/schouderbladregio kan ook veroorzaakt worden door lichte druk op de betreffende zenuw.
De lokalisatie van de pijn in de nek/schouderbladregio kan een goede aanwijzing zijn voor de plaats van de druk op de zenuw in de nek, zie afbeelding  3.
Nekpijn kan een voorbode zijn van uitstralende pijn in arm en/of vingers.

neklachten 3


Commentaar redactie


Nekklachten kunnen als een  als voorstadium van een zenuwprikkeling door een hernia worden gezien. STEP gaf dit in 1994 al aan (beschrijving nekhernia en druk op ruggemerg) Dit verplicht ons ook om bij nekklachten die erger worden door dagelijkse activiteiten dezelfde maatregelen te nemen als bij een nekhernia, te weten realiseren & aanleren van veilig nekgebruik met beschermende hulpmiddelen en training.
Dan kan ook heel goed de verergering van nekklachten naar nekhernia en operaties door een nekhernia voorkomen. Juist het onthouden van tijdelijke bescherming kan hele ernstige en kwalijke gevolgen hebben. Zo plezierig is een nekoperatie voor hernia met zenuw- of ruggemergprikkeling immers niet.

Bert Bruggeman

* Cervical_Roots_as_Origin_of_Pain_in_the_Neck_or.28.pdf

-->