Bij ruggemergprikkeling door een nekhernia is er sprake van een alarmsituatie. Een snel herstel en de preventie van verergering heeft de hoogste prioriteit. In het nieuwsartikel van vorige week op deze site (nekhernia complicaties)  kunt u lezen hoe eenvoudige dagelijkse activiteiten heel gemakkelijk tot een dramatische verergering (dwarslaesie op nekniveau) kunnen leiden.

De ernst van de nekhernia kan in beeld worden gebracht met de JOA (Japanese Orthopaedic Association) score lijst. Een aantal dagelijkse activiteiten die informatie geven over  het kunnen gebruiken van armen (bijv bij het eten met mes en vork) en benen (het kunnen lopen met en zonder hulpmiddelen), de blaasfunctie en gevoelsstoornissen in armen, romp en benen wordt gescoord )

Bij een JOA score van lager dan 10 werd onmiddellijk geopereerd, een score van 17 staat  voor geen problemen, Bij een score boven de 10 kan worden getracht om zonder operatie, maar met bescherming en beperking van de dagelijkse activiteiten worden geprobeerd de klachten onder controle te krijgen.

Zevenentwintig patiënten met een lichte ruggemergprikkeling  door nekhernia’s  kregen een stevige halskraag met kinsteun en beperking van de dagelijkse activiteiten. Ze moesten de halskraag met kinsteun 3 maanden tenminste 8 uur per dag dragen.

Hierna kon bij afname van klachten het gebruik van de halskraag met kinsteun worden afgebouwd.
Bij 17 mensen was dit beschermende en beperkende beleid een succes, 10 moesten er nog worden geopereerd.

In afbeelding 1 en 2 zie je 2 voorbeelden van  het herstel van de nekhernia’s op MRI opname’ s.
 
nekhernia 6

 

 

 nekhernia7

 
Commentaar redactie
Bescherming bij nek- en rughernia’s wordt ondergewaardeerd en zelfs afgewezen door de (para)medische wereld, dat is niet verstandig blijkt ook uit dit artikel over druk op het ruggemerg door een nekhernia.

In het artikel over de goede werking van een halskraag bij een nekhernia met alleen  zenuwwpijn in de arm, zonder druk op ruggemerg, bleek ook al het nut van bescherming
( zie nieuws op deze site nekhernia en halskraag)

Naast bescherming is aanleren van veilig nekgebruik minstens even belangrijk, vooral in de periodes dat de bescherming af gaat is dit natuurlijk van belang, hier is in de wetenschap nog te weinig aandacht voor, hoe ernstig het dan mis kan gaan bleek uit het nieuwsartikel  (nekhernia complicaties)  

Het STEP beleid is altijd een combinatie van bescherming en scholing, van het realiseren en aanleren van veilig nekgebruik gedurende het herstel. Het STEP boek nekklachten en de STEP begeleiding met E-learning spelen een belangrijke rol om mensen hierbij te helpen.

 

 nekscholingveilig nekgebruik
  

 Bert Bruggeman
 
* Relationships Between Outcomes of Conservative Treatment and Magnetic Resonance Imaging Findings in Patients With Mild Cervical Myelopathy Caused by Soft Disc Herniations. Morio Matsumoto, MD, Kazuhiro Chiba, MD, Masayuki Ishikawa, MD, Hirofumi Maruiwa, MD, Yoshikazu Fujimura, MD, and Yoshiaki Toyama, MD.  SPINE Volume 26, Number 14, 2001

-->