Inleiding

In deze nieuwsbrief leest u over de nadelen van vroege MRI bij rugklachten en ischias met betrekking tot medische kosten en een sterke vertraging van de werkhervatting. Verder over een tweetal moderne internetinnovaties van STEP Nederland, gericht op de optimalisering van preventie, ZelfZorg en duurzame inzetbaarheid.

 

Vroege MRI contra productief bij rugklachten en ischias

 

rugklachten ischias schade door MRI 

Veel extra kosten en verzuim door vroege MRI

Bij rugklachten en ischias blijkt vroege MRI meer slecht dan goed te doen.

Degenen die werden verwezen voor een MRI hadden meer dan 150 dagen verzuim, mensen die niet voor MRI werden verwezen minder dan 50 dagen.

Degenen die werden verwezen voor een MRI hadden meer dan 12.000 euro aan extra medische kosten, mensen die niet voor MRI werden verwezen minder dan 3500 euro aan medische kosten.

MRI binnen een maand  na rugklachten of ischias met verzuim wordt sterk afgeraden. Medicalisering, meer specialistische verwijzingen en meer operaties zijn het gevolg en een functioneel beleid gericht op het natuurlijk herstel loopt onverantwoorde vertraging op.  

Lees meer 

 

Levensechte verhalen

 

leveneschte verhalen bij rugklachten, rugpijn, hernia, ischias  

Leer van lotgenoten

Mensen met rugklachten, ischias, hernia, nekklachten, schouderklachten, tennisellebogen, knieklachten, voetklachten e.a. vertellen over hun ervaringen met STEP. De verhalen zijn niet opgesmukt, maar verteld door de cliënt zoals het echt in de praktijk ging. Hoe men door STEP bewust gemaakt werd van de eigen mogelijkheden om de klachten op te lossen en herhalingen te voorkomen en daarmee zelf een belangrijke bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid kan leveren. De STEP instructeur gebruikt de verhalen in zijn begeleiding om het belang van Zelfredzaamheid aan zijn cliënten duidelijk te maken en om bijvoorbeeld cliënten te laten zien dat herstel van hernia of ischias heel goed mogelijk is zonder operatie of MRI.

Lees meer 

 

STEP Filmservice

 

STEP filmservice bij rugklachten, nekklachten, schouderklachten 

Perfecte korte voorlichtingsfilmpjes 

Op deze site heeft STEP Nederland een honderdtal korte BodyGuard voorlichtingsfilmpjes geplaatst over de preventie van fysieke overbelasting bij o.a. rugklachten, nekklachten, schouderklachten en knieklachten. De STEP Instructeur zet deze verhelderende filmpjes in bij de groepsgewijze- en individuele scholing ter voorlichting en training in de thuissituatie. Bedrijven kunnen ook met speciale bedrijfscodes filmpjes van de fysieke belasting tijdens werkzaamheden aan hun werknemers ter beschikking stellen 

Lees meer 

-->