Stichting Arbeidsmarkt en Ontwikkeling (A+O) spant zich in voor een gezonde arbeidsmarkt en gedegen opleidingen in de Metalektro voor meer dan 1200 Metalektrobedrijven en ruim 185.000 mensen. In ‘A + O Nieuws’ van oktober 2008 werd onderstaand artikel gepubliceerd:

 Banner Nieuws Metalektro

STEP directeur Kooke: “Wij garanderen A+O bedrijven minder ziekteverzuim”

Voorkomen belangrijker dan genezen
STEP is een organisatie die A+O bedrijven kan helpen bij de preventie van uitval door klachten aan het bewegingsapparaat. STEP directeur Henk Jan Kooke: “Wij zijn begin jaren tachtig opgericht. We wilden ons met STEP richten op preventie en op ZelfZorg en niet op behandeling of therapie van klachten. Door het aanleren van ander lichaamsgedrag via kennis en vaardigheden willen we mensen leren zelf hun problemen op te lossen in plaats van symptomen te laten bestrijden.”

Bij STEP dus geen therapie, maar verandering in lichaamsgedrag. Niet curatief, maar preventief. Voorkomen is immers belangrijker dan genezen. Maar hebben niet veel meer bedrijven zoals STEP dit hoog in het vaandel staan? Kooke: “De meeste bedrijven zien preventie als het vitaal en fit krijgen van mensen. Fitheid en vitaliteit zijn zeker belangrijk, maar wij zijn uniek in het feit dat we ons daarnaast richten op gedragsverandering bij mensen. We willen ze leren hoe ze hun eigen lichaam veilig kunnen gebruiken. In de metalektro kan dit betekenen: hoe buk en til ik op een juiste manier? Nu is het wel zo dat het aanleren van nieuwe gewoontes, maar zeker ook het afleren van oude gewoontes vaak lastig is. In de metalektro geldt dat misschien nog wel sterker door de vergrijzing: mensen worden ouder en hebben bepaalde gewoontes al veel langer. Onze invloed is dus beperkt tot een zekere hoogte. Daarom hebben we daarnaast zeer veel hulpmiddelen ontwikkeld waarmee we terugval in gedrag bij mensen willen voorkomen. Met die hulpmiddelen borgen we het nieuwe gedrag als het ware in het dagelijks leven van mensen.”

Verzuim in de techniek
Er bestaat een groot personeelsprobleem in de techniek. Als werknemers dan ook nog eens uitvallen door ziekteverzuim, wordt het probleem alleen maar nijpender. Zeker voor A+O bedrijven is het dus van groot belang om verzuim te voorkomen of te beperken. De organisatie STEP (Stichting Ergonomie en Preventie) kan daarbij helpen. Henk Jan Kooke (foto) is directeur van STEP en hij vertelt A+O hoe die hulp eruitziet.

 STEP directeur Henk Jan Kooke

“Wij gebruiken STEP om mensen ergonomisch verantwoord met hun lichaam te laten omgaan. In de metaal komen nogal eens rugklachten voor, maar wij willen dat mensen gezond hun pensioen halen. Hiervoor is het nodig dat ze bewust met hun lichaam omgaan en dat, als ze ziek zijn, snel hun werk kunnen hervatten. Wij maken voor dit alles dankbaar gebruik van de diensten van STEP,” aldus Wietse Holman, CFO bij scheepsbouwbedrijf Koninklijke Niestern Sander. Zijn enthousiasme over STEP staat niet op zichzelf. Er zijn meer bij A+O aangesloten bedrijven die al naar volle tevredenheid gebruikmaken van de diensten van STEP. Ook andere bedrijven, zoals Auping, weten de weg naar STEP te vinden. En Yolande van Doornspeek, regiomanager Noordoost Nederland bij A+O, wijst bedrijven indien nodig die weg: “Als het in een gesprek aan de orde komt, vertel ik bedrijven die ik bezoek welke mogelijkheden STEP voor hen zou kunnen hebben, zeker als men zich intern bezighoudt met het terugdringen van ziekteverzuim.” Wat is het dat STEP zo’n belangrijke partner kan maken voor A+O bedrijven? Zoals bekend is het probleem om aan geschikte mensen te komen in de techniek levensgroot. Het voorkomen van uitval van de mensen díé er zijn, wordt dan dus des te belangrijker.

Investeren in verzuimpreventie
STEP werkt voor veel verschillende bedrijven, waaronder veel A+O bedrijven. Kooke: “In toenemende mate werken we met bedrijven die zijn aangesloten bij A+O. In de technieksector is sprake van een in- en uitstroomprobleem. Meer dan ooit zijn die bedrijven daarom gebaat bij verzuimpreventie en het investeren daarin. Zeker ook als je ziet dat het ziekteverzuimpercentage met 5% iets hoger ligt dan het landelijk gemiddelde.

In de metalektro kom je vanwege de aard van het werk allerlei klachten tegen: klachten aan nek, schouders, knie en vooral ook rugklachten.” Als een bedrijf nu geïnteresseerd is geraakt in de preventieve diensten van STEP, wat kan het dan precies verwachten? Kooke: “Onze werkwijze in bedrijven is te omschrijven als een tweetrapsraket. Als er niets aan de hand is en er nog geen sprake is van verzuim, dan scholen we groepen werknemers preventief: we lichten ze voor, brengen ze basiskennis en basisvaardigheden bij over veilig lichaamsgedrag en vertalen die vervolgens naar de praktijk.
Gaat het dan toch mis met een individuele werknemer? Dan bieden wij een ’24 uurs-service’: we zorgen dat we de werknemers in kwestie snel te zien krijgen en we begeleiden ze zodanig dat ze snel herstellen en snel het werk kunnen hervatten. In het intakegesprek bekijken we hun werksituatie, maar ook hun privé-situatie. Op het werk zorgt de werkgever immers al vaak voor veilige werkomstandigheden. Maar wanneer iemand verzuimt, zit hij vaak 168 uur thuis. En thuis kan verkeerd lichaamsgedrag de klachten in stand houden.

Bij onze diensten bieden wij bedrijven de garantie dat de verzuimduur door klachten aan het bewegingsapparaat met 30 procent naar beneden gaat.” Dat klinkt goed, maar hoe weten bedrijven nu of de methode van STEP werkt? Kooke: “Onze resultaten zijn goed meetbaar via onze internetdatabase. Van iedere werknemer houden we daarin het hele verzuimtraject bij, van aanmelding via de leidinggevende tot werkhervatting. Zo zien we dat onze ‘24-uursservice’ succesvol is. Nog illustratiever is het feit dat geen enkel bedrijf aanspraak heeft gemaakt op onze garantieregeling. We hebben nooit geld hoeven teruggeven omdat de verzuimreductie niet is gehaald, dat zegt genoeg.”

Meer info?
U kunt contact opnemen met de heer Henk Jan Kooke, directeur van STEP, tel: (074) 2502828. E-mail: hjkb3@step.nl. Website: www.step.nl.  
Bij A+O kunt u contact opnemen met regiomanager Yolande van Doornspeek, tel: (06) 48451677. E-mail: y.vandoornspeek@stao.nl.

De vakbonden FNV, CNV, De Unie en de werkgeversorganisaties Koninklijke Metaalunie en de FME/CWM willen met het project '5x Beter, Werken is gezond' gezamenlijk een impuls geven aan veilig en gezond werken in de sectoren Metaalbewerking en Metalektro. Kijk voor informatie, praktische tips en oplossingen op www.5xbeter.nl of bel (0800) 5555005.

-->