STEP heeft ervaring m.b.t.  het ontwikkelen en implementeren van een duurzaam beleid t.a.v. fysieke belastbaarheid van de medewerkers in bedrijven. Deze trajecten kunnen in aanmerking komen voor subsidie in het kader van de Stimuleringsregeling Leeftijdsbewust Beleid van het ministerie van SZW.

Neem u contact op met STEP Nederland voor vrijblijvende informatie over dit zeer actuele onderwerp.

-->