Dit is een voorbeeld van een evaluatie bij een cursus BackPerfect® bij Loohuis. De gegeven cijfers zijn representatief voor de andere groepen van Loohuis. 

Evaluatie cursus BackPerfect® bij Loohuis Installatiebedrijf

Groep: 05-4      Datum: 15-03-2005   
Aantal deelnemers aan deze toets:   12 cursisten

Vraag 1:  
Wilt u een rapportcijfer geven voor de inhoud van de cursus?
Resultaat: 8,2   gemiddeld.

Vraag 2: 
Wilt u met een rapportcijfer aangeven in hoeverre u meer inzicht heeft gekregen in de oorzaken van lichamelijke overbelasting?
Resultaat: 8,3   gemiddeld.

Vraag 3: 
Wilt u met een rapportcijfer aangeven in hoeverre u geleerd heeft om uw lichamelijke belasting te verminderen?
Resultaat: 8,4   gemiddeld.

Vraag 4: 
Wilt u met een rapportcijfer aangeven wat u vond van de praktijkopdrachten in de cursus?
Resultaat: 8,2   gemiddeld.

Vraag 5: 
Wilt u met een rapportcijfer aangeven of de cursus voldoende aansluiting heeft met de praktijk?
Resultaat: 7,9   gemiddeld.

Vraag 6: 
Wilt u met een rapportcijfer aangeven wat u vond van de cursusduur en vond u de cursus te lang*, te kort*, goed*?
Resultaat: 7,4   gemiddeld.

Vraag 7: 
Wilt u een rapportcijfer geven voor de leermiddelen die u zijn uitgereikt?
Resultaat: 7,4   gemiddeld.

Vraag 8: 
Wilt u een rapportcijfer geven voor de docent?
Resultaat: 8,6   gemiddeld.

Vraag 9: 
Wilt u een rapportcijfer geven voor de gebruikte cursusruimte?
Resultaat: 7,2   gemiddeld.

Vraag 10: 
Wilt u een rapportcijfer geven voor geboden faciliteiten, zoals koffie, thee en lunch?
Resultaat: 8,0   gemiddeld.

Vraag 11: 
Wilt u een rapportcijfer geven voor de gebruikte gereedschappen/materialen? 
Resultaat: 7,5   gemiddeld.

Gemiddelde vraag 1 t/m 11      7,9

Vraag 12: 
Wilt u een totaalcijfer geven voor de cursus?
Resultaat: 7,9   gemiddeld.

Vraag 13: 
Denkt u dat u de geleerde werktechnieken zult toepassen bij uw dagelijkse werkzaamheden?
Ja    100 procent
Nee     0 procent

Vraag 14: 
Denkt u dat de kans op lichamelijke klachten (met name de rugklachten) zal verminderen als u de geleerde technieken toepast bij uw dagelijkse werkzaamheden?
Ja    100 procent
Nee     0 procent

Vraag 15: 
Vindt u een vervolgcursus wenselijk? 
Ja     58 procent
Nee  50 procent

Vraag 16: 
Mocht u ooit rugklachten krijgen lijkt u het dan nuttig een individuele STEP cursus veilig ruggebruik te volgen?
Ja    100 procent
Nee     0 procent

-->