In opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen heeft onderzoeksbureau Regioplan Beleidsonderzoek het tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder cliënten en opdrachtgevers van reïntegratiebedrijven.

STEP heeft 1022 cliënten benaderd die tussen 1 augustus 2004 en 1 februari 2005 een traject hebben gevolgd of hebben afgesloten.
397 personen hebben de schriftelijke vragenlijst ingevuld.

STEP heeft ook 252 opdrachtgevers benaderd. In totaal hebben 50 opdrachtgevers de schriftelijke vragenlijst ingevuld.

Per item zijn een of meerdere vragen gesteld waarbij op een vijfpuntschaal aangegeven kon worden hoe tevreden men was. Daarnaast is een rapportcijfer gegeven voor de algehele dienstverlening.

Resultaten

Totaal oordeel over de dienstverlening:

STEP 7,7

Markt 6,7

(Zeer) tevreden met:

RESULTAAT

STEP 76 %

Markt 40%

MEDEWERKERS

STEP 92 %

Markt 72 %

DUUR WACHTTIJDEN

STEP 91 %

Markt 57 %

NAKOMEN AFSPRAKEN

STEP 86 %

Markt 69 %

Conclusie:
STEP scoort hoog op verschillende aspecten ten opzichte van het marktgemiddelde.

-->