De criteria:
Er zijn een tweetal criteria waarop STEP besluit over te gaan tot een injectie-advies:

  1. als bij langdurige klachten de STEP werkwijze (eventueel in combinatie met koelen en/of ontstekingsremmers) onvoldoende invloed heeft gehad;
  2. bij forse, objectief meetbare klachten.

De procedure:
STEP laat de injectie door een eigen ervaren specialist verzorgen, om er zeker van te zijn dat de indicatie, de injectielokalisatie juist is en de injectie pijnvrij is. In de praktijk blijkt dit nogal eens fout te gaan, injecties die niet juist worden geplaatst en daarmee vaak ook erg pijnlijk zijn.
De STEP ZelfZorginstructeur kan hiertoe een werknemer, die aan bovengenoemde twee criteria voldoet, aanmelden via de iDB voor een intercollegiaal consult.

Het middel:
Het injectiemiddel is een combinatie van 2 vloeistoffen, Lidocaine (Xylocaine®) en Triamcinolon (Kenacort®). Lidocaine is een verdovingsvloeistof en wordt gebruikt om de diagnose en de lokalisatie te bevestigen. Lidocaine werkt ongeveer 1à 2 uur. Na de injectie is de pijn dus geheel of gedeeltelijk verdwenen en komt na enkele uren weer terug. Het middel heeft geen bijwerkingen.
Triamcinolon is een corticosteroid, een hormoonpreparaat (een stof die we ook zelf via de bijnieren produceren) met een krachtig ontstekingsremmend effect. Op de juiste wijze gespoten en in de juiste dosering heeft het geen noemenswaardige bijwerkingen. Het remt het ontstekingsproces ter plekke.

Nazorg:
Het traject na de injectie gaat over het algemeen als volgt:
1e week: volledige rust (met STEP PETS*) in combinatie met oefenadvies,
2e week: geleidelijke opbouw (ook met STEP PETS) van belasting cq benutbare mogelijkheden in combinatie met aanleren veilig lichaamsgebruik,
3e week: uitbouwen benutbare mogelijkheden (zonodig nog met STEP PETS) tot volledige werkhervatting.

Indicaties:

  1. tennisarm / golfersarm
  2. slijmbeursontstekingen (bijv. schouder / heup)
  3. gewrichts- (kapsel) ontsteking (bijv. schouder / knie / heup)
  4. peesontstekingen vingers / duim
  5. carpaal tunnel syndroom

Klik hier voor het maken van een kennistoets over Injectietechnieken

* Preventieve & Educatieve & Trainings c.q. therapie & Scholingshulpmiddelen voor de werk- en thuissituatie

Jan Bruggeman, Bert Bruggeman 

-->