De Stichting Ergonomie en Preventie (STEP) houdt zich al meer dan 30 jaar succesvol bezig met de preventie van verzuimschade en gezondheidsschade door RSI, rug- en nekklachten en blessures. STEP heeft hiertoe een unieke Preventie en Reïntegratie aanpak ontwikkeld, die landelijk over alle vestigingen uniform wordt toegepast.

In 1977 ontdekten enkele fysiotherapeuten dat het Medische Model een vergissing is. Het Medische Model stelt dat het probleem bij klachten van het bewegingsapparaat in het menselijke lichaam ligt. En dat de problemen kunnen worden opgelost door behandelingen van (para)medici. Je hoeft zelf niets te doen, de genezing komt van een ander.

De fysiotherapeuten, die zichzelf rationele fysiotherapeuten noemen, stellen dat het probleem bij klachten van het bewegingsapparaat in het menselijke lichamelijke gedrag in werk- en vrijetijdsomstandigheden ligt. En dat de oplossing van de problemen bij de mens zelf ligt.

Vanaf 1983 leren de rationele fysiotherapeuten mensen hun lichaam veilig te gebruiken in ADL. Ze werken aan het lichaamsgebruik in de omstandigheden van werk en vrije tijd. De mensen zorgen zelf, met veilig lichaamsgebruik, dat de rug snel geneest en dat herhaling wordt voorkomen (Het Preventie Model).

 

Zie ook de film wat doet STEP anders

Bert en Jan Bruggeman hebben in 1989 STEP opgericht. STEP betekent STICHTING ERGONOMIE & PREVENTIE. Ergonomie is de leer van overbelasting. Preventie van overbelasting is belangrijk als er geen klachten zijn en helemaal belangrijk als er wel klachten, blessures zijn. Daarom is het zo belangrijk dat bij klachten direct met de preventie van deze onveilige belastingen wordt begonnen.

In de jaren ‘90 is STEP actief aan de slag gegaan om de Preventie en Reïntegratie aanpak bij bedrijven bekend te maken. STEP geeft preventieve cursussen waarbij veilig lichaamsgedrag wordt aangeleerd in de werksituaties.
Door wetenschappelijk onderzoek en ervaringen en wensen van docenten en medewerkers met klachten van het bewegingsapparaat, verandert een cursus telkens van inhoud en samenstelling. Hulpmiddelen worden op basis van deskundigheid en ervaring in eigen beheer ontwikkeld en vervaardigd.

Vanaf ± 2000: de ontwikkelingen bij bedrijven gaan door. Er worden divers nieuwe cursussen ontwikkeld zoals RSI Perfect®, BlessurePerfect®, Rug- en Voetveiligheid® etc.

Voor een optimale registratie van de groepsgewijze cursussen en individuele begeleidingen wordt een internetDataBase ontwikkeld waarin de verslagleggingen van de individuele begeleidingen worden gemaakt. De bedrijven kunnen deze gegevens zelf inzien. Hiermee wordt de regie in eigen hand gehouden.

Ambitie, 30 jaar expliciete en praktische ervaring, wetenschappelijk onderzoek vertaald naar de dagelijkse praktijk en het voortdurend aandacht hebben voor kwaliteit heeft het STEP beleid ontwikkeld tot een effectief beleid voor verzuimreductie.

De STEP Preventie & Reïntegratie aanpak wordt per 1 januari 2007 uitgevoerd door STEP Nederland, vanuit twee vestigingen: STEP Hengelo en STEP Groningen.

-->