Direct uit de recente wetenschap, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 151 (45)*

Wij waren het als reactie op de Duitse commerciële herniaoperatiehype volledig eens met de neurochirurg Dr. Peul, die hier stelling tegen nam en zei dat je hernia’s in het algemeen zeker niet moet opereren voordat je tenminste 3 maanden lang hebt geprobeerd met een conservatief beleid de klachten tot verdwijnen te brengen.

Hij baseerde dat op zijn hernia onderzoek, dat in het The New England Journal of Medicine** werd gepubliceerd. Recentelijk, in november 2007, werd dit artikel vertaald in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde gepubliceerd. Voor ons reden om dat nog eens uitputtend door te lezen, dat gaat in het Nederlands gemakkelijker dan in het Engels.

Conclusies uit het onderzoek zijn:


1. Na een jaar is er geen verschil meer tussen operaties en een conservatief beleid; niet minder pijn, niet minder functieproblemen en niet minder verzuimdagen. Operaties zijn op langere termijn dus niet beter dan een standaardbeleid van huisartsen.

2. Na 9 weken wachten met een hernia ben je met een operatie eerder van de pijn af, dan met een conservatief standaard beleid van huisartsen.

Voor menig herniapatiënt kan het verleidelijk zijn om na 9 weken toch maar een operatie te overwegen. Die conclusie klopt wel, maar behoeft wat ons betreft toch enige nuancering.

Dr. Peul vergelijkt na 9 weken namelijk operaties met het huidige standaardbeleid van huisartsen en fysiotherapeuten. En dat is een beleid van niets doen en alléén stimuleren tot in beweging blijven. Wat STEP betreft een gevaarlijk beleid.

In de ogen van STEP verdient iemand met een ernstig geblesseerde rug, dat je hem in een stadium waarin hij het moeilijk en zwaar heeft, leert hoe hij veilig met de rug omgaat en daar waar nodig beschermt met stevige hulpmiddelen, om zo hernieuwde overbelasting van de toch al zo verzwakte rug te voorkomen.

Rugklachten Hernia Onveilig Ruggebruik

Iedere (para)medicus zorgt bij een enkelverzwikking direct voor bescherming. Bij een hernia, ook een soort bandletsel in de rug is, laat men mensen echter onbeschermd rondlopen en dat is jammer.

Voor een hernia is het dagelijks leven namelijk een echt mijnenveld geworden, waar je precies moet weten hoe je je rug veilig moet gebruiken. Het kan anders snel mis gaan, men overbelast de nu zwaar geblesseerde rug weer snel en herstelt niet.

STEP zorgt altijd direct voor bescherming en veilig ruggebruik.

Standpunt STEP bij een hernia

Bij rugklachten en ischias ten gevolge van een hernia niet snel opereren met alle, weliswaar "beperkte" risico's van dien, maar direct vanaf de eerste dag een goede en snelle begeleiding met het aanleren en realiseren van veilig ruggedrag.

De STEP GewichtHeffersTechnieken en de inzet van beschermende hulpmiddelen die het natuurlijke herstel ondersteunen zijn hiervoor uitermate geschikt.

Is de vooruitgang na drie maanden met zo’n strikt conservatief STEP beleid niet voldoende, overweeg dan pas een operatie.

Wij denken dat er met de invoering van deze strikt conservatieve STEP standaard nog veel minder operaties nodig zijn en ook het verzuim door hernia’s en herniaoperaties zeer sterk kan verminderen. Wij denken met wel 70%.

Rugklachten Hernia Veilig Ruggebruik


De moeite waard om eens te onderzoeken, STEP is er klaar voor.

Bert Bruggeman

*Link naar: Peul, W.C., Houwelingen, H.C. van, Hout, W.B. van den, Brand, R., Eekhof, J.A.H., Tans, J.T.J., Thomeer, R.T.W.M., & Koes, B.W. (2007). Vroeg opereren of langer afwachten voor het lumbosacraal radiculair syndroom: een gerandomiseerd onderzoek. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 151 (45): 2512-2523. [Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde].

**Link naar: Peul, W.C. et al (2007). Surgery versus Prolonged Conservative Treatment for Sciatica. The New England Journal of Medicine 356 (22). [Massachusetts Medical Society].

-->