Niet zo snel als sommige elkaar in de haren vliegende orthopeden in München ons willen doen geloven.
De Nederlandse neuroloog W.C. Peul maakte hier ook al kritische opmerkingen over. Hij stelt duidelijk dat je hernia’s niet te snel moet opereren en geeft aan dat de gedachten die men vanuit Duitsland tot ons roept, nogal omzetgedreven gedachten zijn.

Het officiële standpunt van de medische wetenschap, gepubliceerd in het internationale tijdschrift Spine, is als volgt:

”Bewezen is dat de meeste hernia's zonder operatie, maar door een conservatief beleid (een goed begeleid beleid, gericht op natuurlijk herstel) beter worden. Alleen hernia's met ischias die niet beter worden door een conservatief beleid, zijn een indicatie voor operatie.”

Aanvullend Cochrane standpunt met betrekking tot operatietechnieken bij en hernia:
De moderne technieken, laser discectomie (met hitte weefsel vaporiseren en weghalen), automated percutaneous discectomie (met een mechanisch happertje met directe afzuiging weefsel weghalen) en coblation (met radiofrequente energie weefsel weghalen) verkeren nog in een onderzoeksstadium. Er is nog geen bewijs dat ze beter zijn dan de standaard herniaoperaties. De resultaten zijn afhankelijk van de ervaring die de operateur heeft.

Standpunt STEP bij een hernia

Bij rugklachten en ischias ten gevolge van een hernia niet snel even opereren met alle, weliswaar "beperkte" risico's van dien, maar eerst een goede en snelle begeleiding met het aanleren van veilig ruggedrag. De STEP GewichtHeffersTechnieken en de inzet van beschermende hulpmiddelen die het natuurlijke herstel ondersteunen zijn hiervoor uitermate geschikt. Is de vooruitgang na drie maanden niet voldoende, overweeg dan pas een operatie.

Standpunt neurochirurg W.C. Peul, Medisch Centrum Haaglanden bij een hernia**
"Wacht het natuurlijke beloop een maand of drie, vier af, tenzij je de pijn niet meer kunt verdragen. Als je enorm veel pijn hebt, je helemaal geen herstel ziet en je je werk niet meer kunt doen, dan is vroegtijdig opereren een optie."

Bert Bruggeman

*Link naar: Gibson, J.N.A. & Waddell, G. (2007). Surgical interventions for lumbar disc prolaps, updated Cochrane review. Spine 32 (16): 1735-1747. [Lippincott Williams & Wilkins].

**Link naar: Peul, W.C. et al (2007). Surgery versus Prolonged Conservative Treatment for Sciatica. The New England Journal of Medicine 356 (22). [Massachusetts Medical Society].

 

-->