Ischias en een lumbosacral radicular syndrome:  
 

Ned Tijdschr Geneeskd. 2000 Dec 2;144(49):2333-6]

Vroomen PC, Troost J

Academisch Ziekenhuis, vakgroep Neurologie, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht.


Commentaar STEP

Uit dit artikel bleek ook dat:
 
rugpijn mri boos 

50% van de mensen met hernia op MRI binnen 2 weken herstelden.

25% met hernia op MRI herstelde binnen 10 weken.

25% van de gezonde mensen heeft een hernia op MRI, bij mensen met zwaar werk is dat zelfs 75%.

De huidige MTI technieken bergen dus ook nog een gevaar in zich, zoals ook in dit artikel wordt gesteld, namelijk dat men zich ook veel te snel kan laten opereren. 

Stel dat men een hernia bij iemand vaststelt en hem of haar een operatie aanbiedt binnen 14 dagen, inderdaad dan is de kans erg groot dat men geheel voor niets wordt geopereerd omdat binnen 14 dagen 50 % van de klachten ook vanzelf overgaat.

Daarom is ten allen tijde te verkiezen dat er eerst begonnen wordt met het direct aanleren en realiseren van veilig ruggebruik met de STEP GewichtHeffersTechnieken.

In dat geval kan ook de 25% die pas na 10 weken geen klachten meer heeft aanzienlijk sneller tot klachtenvrijheid worden gebracht en ook bij de overblijvende 25% waarbij dat nog langer duurt, kunnen mogelijk veel betere resultaten worden geboekt.

 
Conservative treatment of sciatica: a systematic review. 
 
J Spinal Disord 2000 Dec;13(6):463-9

Vroomen PC, de Krom MC, Slofstra PD, Knottnerus JA

Department of Neurology, Maastricht University Hospital, The Netherlands.

Commentaar STEP

Auteurs geven aan dat het natuurlijk herstel heeft de voorkeur boven operatie
 
Ook dat therapieën hebben geen resultaat boven het natuurlijk herstel. Daarom moet er ook niet langer naar therapeutische oplossingen worden gezocht bij rugklachten,  meer naar wegen om het natuurlijk herstel te beschermen tegen onveilig ruggebruik tijdens het genezingsproces.

Dat is precies de ZelfZorg strategie van STEP aanleren van veilig ruggebruik met de STEP GewichtHeffersTechnieken en  realiseren van veilig ruggebruik met STEP hulpmiddelen.

Op deze wijze kan het herstel bij ischias nog veel sneller en beter verlopen dan door het natuurlijk herstel onbeschermd te laten zoals momenteel door (para)medici wordt gedaan.
 
Bert Bruggeman 
-->