In samenwerking met Massaal Vitaal kan STEP de gezondheid en vitaliteit van werknemers vaststellen. Dit gebeurt door middel van een uitgebreide Lifestyle test onder begeleiding van Massal Vitaal  en door middel van de STEP Fysieke Healthchecks.

Uit te voeren testen vanMassal Vitaal kunnen o.a. zijn een mentale vragenlijst, lengte en gewicht, kracht- en mobiliteits metingen, BMI, vetpercentage, bloeddruk, conditietest, urineonderzoek, spirometrie (longfunctietest), bloedonderzoek (algemeen bloedbeeld, cholesterol, glucose, lever en nieren) en ECG in rust.

Massaal Vitaal  heeft aandacht voor duurzame vitaliteit van werknemers.

De STEP Fysieke HealthChecks
Met de STEP Fysieke HealthChecks stelt men de status met betrekking tot klachten van het bewegingsapparaat in het bedrijf vast. Op basis van de Fysieke HealthChecks kunnen preventieve acties worden gepland.

Inhoud :

  1. Interview of men klachten van het bewegingsapparaat heeft of heeft gehad;
  2. Hoeveel hinder ondervindt men in het dagelijkse leven nog van deze klachten. Meting met ADL indexen voor diverse lichaamsregio's: rug, nek en bovenste extremiteit en heup en onderste extremiteit;
  3. Testen veilig lichaamsgebruik met de BodyGuard voor diverse lichaamsregio's o.a. rug, nek, schouder, elleboog, pols, knie en enkel;

De testen kunnen branchespecifiek worden gemaakt, bijvoorbeeld meer ruggericht, meer RSI gericht of meer onderste extremiteit gericht. 

De STEP Fysieke Healthchecks kunnen ook afzonderlijk worden ingezet.

Aan de hand van de bevindingen uit de STEP Fysieke Healthchecks wordt voor werknemers met fysieke klachten (beginnende klachten of bestaande klachten) één van onderstaande vervolgmodules aanbevolen:

STEP groepsgewijze preventieve trainingen
Preventieve trainingen stoppen verergering van beginnende klachten en dragen bij aan een snel en veilig herstel. Voorbeelden van trainingen die kunnen worden gegeven zijn BackPerfect® groepsgewijs (2 dagdelen van elk 3 uur) of Workshop On The Job (WOTJ). De specifieke invulling van de groepsgewijze preventieve training of WOTJ wordt bepaald aan de hand van de testresultaten.

STEP Individuele trainingen bij fysieke klachten
Het direct individueel aanleren van veilig lichaamsgedrag en daarmee het behoeden voor fysieke overbelasting is bij bestaande klachten van groot belang. Bij rugklachten, nekklachten en blessures worden de Individuele STEP trainingen binnen 24 uur opgestart. Deze trainingen worden door een aantal Zorgverzekeraars onder voorwaarden gedeeltelijk of volledig vergoed. Veilig lichaamsgedrag verkleint sterk de kans op recidieven.


Meer info/links:
- BackPerfect® groepsgewijs

- RSIPerfect® groepsgewijs

- BlessurePerfect® groepsgewijs

- Workshop On The Job


- Algemene informatie STEP Preventie & Reïntegratie Begeleiding





-->