Alle cursussen die een bedrijf na een eerste groepsgewijze cursus kan organiseren, kunnen Follow-Up cursussen worden genoemd. Een Follow-Up cursus is een controle- en herhalingsles, ongeveer 6 maanden na een groepsgewijze cursus of een Follow-Up cursus. Follow-Up cursussen zijn gericht op het borgen van het toepassen van veilig lichaamsgedrag. Op deze wijze kunnen spier- en gewrichtsblessures op de lange termijn worden voorkomen.
Follow-Up cursussen zijn er bij:
Back-, Transfer-, Blessure- en RSI Perfect® en bij Workshop On The Job®, Perfecte Preventie® en Rug- en Voetveiligheid®.

 Groepsgewijze cursussen, follow-up groepsgewijze curssussen, follow-up groepsgewijze cursussen, follow-up

Doelstelling
Met een Follow-Up cursus kun je:
1. Voorkomen dat het leereffect langzaam wegebt.
2. Realiseren dat het toepassen van veilig en verantwoord lichaamsgedrag bij spier- en gewrichtsblessures wordt bewerkstelligd op de lange termijn.
3. Preventie van spier- en gewrichtsblessures in werk- en thuissituatie, ook op de lange termijn bewerkstelligen.

Cursusinhoud
De cursusinhoud van de Follow-Up cursussen is een korte herhaling van de basiscursus met een theoretische en praktische update voor gevorderden. De nadruk wordt gelegd op het toepassen van veilig lichaamsgedrag in werksituaties en in probleemsituaties.

Voorafgaand aan een Follow-Up cursus vindt bij voorkeur een nieuwe intake plaats. Er worden foto’s gemaakt van de huidige werkwijze in het bedrijf en deze worden in de cursus verwerkt.

Na afloop van de cursus vindt een mondelinge en schriftelijke evaluatie plaats, met foto’s van de cursus.

De voordelen van een Follow-Up cursus
Voor de medewerker:

 • Kennis en vaardigheden worden opgefrist en verbeterd.
 • Optimaliseren van het toepassen van veilig lichaamsgedrag in de werk- en thuissituatie op lange termijn.
 • Het voorkomen van gezondheidsschade wordt nog beter gewaarborgd
Voor het bedrijf:
 • Het voorkomen van verzuimschade wordt nog beter gewaarborgd
 • Borgen van het toepassen van veilig lichaamsgedrag door de werknemers.
 • Betere preventie van spier- en gewrichtsblessures op langere termijn.
 • Cursus kan in aanmerking komen voor zowel vergoeding door scholingsfondsen, branche-organisaties en ziektekostenverzekeraars.
 • Cursusduur en cursusinhoud kunnen naar eigen wens nader ingevuld worden.
 • Optimalisering van de strategie om bij klachten direct op te volgen met EHBO-B (Eerste Hulp Bij Overbelasting van het Bewegingsapparaat) met de lesprogramma’s Back- of BlessurePerfect® Individueel. Werknemers hebben zo geen curatieve zorg nodig. Werkgever en werknemer kunnen samen de gezondheidsproblemen beter oplossen.

Neem voor meer informatie of een offerte contact op met STEP Nederland.

Meer info/links:
Workshop On The Job, BackPerfect®
TransferPerfect®

Perfecte Preventie®
Rug- en Voetveiligheid®

Rugscholing

-->