Specifiek voor- en in overleg met - vele brancheorganisaties zijn er in de loop van de jaren vele preventieve cursussen ontwikkeld en uitgevoerd. Als maatwerk voor die specifieke branche's . Voor aangesloten bedrijven zijn er vaak uitstekende mogelijkheden de medewerkers te scholen tegen gereduceerde tarieven of met subsidie van O&O fondsen.

lees verder

Neemt u contact op met STEP Nederland voor vrijblijvende nadere informatie.

-->