Test uw ruggebruik met de BodyGuard

Als u rugklachten heeft hangt dat bijna altijd samen met uw ruggebruik in uw dagelijkse leven.

Als uw rugklachten niet snel verdwijnen of uw rugklachten weer terugkomen, dan betekent dit meestal maar een ding, uw ruggebruik is niet veilig genoeg.

Regelmatig kunnen mensen zich niet voorstellen dat hun ruggebruik niet veilig genoeg is, men denkt alles goed te doen en zoekt de schuld van de rugklachten buiten zichzelf, men snapt er niets van.

De enige manier om te controleren of uw ruggebruik echt veilig is, is dit te controleren met de BodyGuard

Iets meer over de BodyGuard

 

BodyGuard en rugklachten
Afb. 1.
De BodyGuard, bij 1 de sensordraad.

Onder de meet-, alarm- en opslagunit.

De BodyGuard is een sensordraad (zie afb. 1) die bij uitrekking door rugbolling een elektrisch signaal produceert. De mate van uitrekking en de tijd van de uitrekking wordt in een grafiek aangegeven. Met de BodyGuard kunnen we meten hoe veilig je ruggebruik is.

Test (on)veilig ruggebruik BodyGuard

 BodyGuard en rugklachten 2
Afb. 2. Nadat de maximale buiging is vastgelegd worden 5 standaard handelingen verricht. De meting met de BodyGuard laat dan zien hoe de rug beweegt t.o.v. de alarmgrens en de maximale buiging. De alarmgrens wordt meestal op 70% van de max. buiging is ingesteld

 

Bij een aantal standaard handelingen wordt beoordeeld in welke mate de rug in de buurt de maximal buiging wordt belast (zie afb. 2). Dit is het risicogebied voor rugklachten. De BodyGuard laat je met een grafiek precies zien hoe veilig je je rug beweegt.

In afbeelding 2 wordt daarvan een veel voorkomend voorbeeld gegeven. In deze grafiek zie je veel maximale buigbelastingen waardoor de rugklachten in stand worden gehouden. Als dit onveilige ruggedrag niet verandert kunnen rugklachten ook niet overgaan.

 BodyGuard en rugklachten 2
Afb. 3. Vervolgens laat de Instructeur een voorbeeld zien van meting met de BodyGuard bij iemand die dezelfde handelingen verricht met de GHT en maakt hiermee duidelijk hoe je met GHT onder de alarmgrens en ver van de maximale buiging kunt blijven.

 

In afb. 3 zie je een BodyGuard grafiek met veilig ruggedrag met de STEP GewichtHeffersTechnieken (GHT) bij dezelfde handelingen. De buiging van de rug blijft onder de alarmbuiging en flink ver weg van de maximale buiging.

Op basis van deze 3 BodyGuard grafieken doen wij de cliënt een voorstel met het BAF beleid zijn onveilige ruggedrag direct te veranderen en hiermee de snelheid en de kwaliteit van het herstel zelf goed te gaan beïnvloeden.

Ook bij andere klachten.

Ook bij nekklachten/schouderklachten/knieklachten en andere spier- en gewrichtsklachten kan STEP met de BodyGuard testen in welke mate men zelf een negatieve invloed heeft op het herstel van klachten, hoe dit omgedraaid kan worden en een snel herstel kan worden gerealiseerd.

Voorbeelden van filmpjes met de BodyGuard:

STEP intaketest hoe (on)veilig gebruik je je rug

Hoe leer je veilig ruggebruik aan

STEP werktest, hoe pak je (on)veilig een pallet leeg

 STEP visie op rugklachten

-->