De cursus BlessurePerfect® is gericht op het aanleren van veilig lichaamsgedrag. Hiermee kunnen spier- en gewrichtsblessures worden voorkomen en kan de gezondheids- en verzuimschade door spier- en gewrichtblessures worden verminderd. Centraal staat het bewust worden en aanleren van veilig lichaamsgedrag in de werksituatie en de eigen thuissituatie. De cursus is een combinatie van theorie en praktijk. De cursisten krijgen goede basiskennis en basisvaardigheden om zélf klachten te voorkomen of beginnende klachten snel op te lossen.

Groepsgewijze cursussen, Blessure Perfect groepsgewijze cursussen, BlessurePerfect groepsgewijze cursussen, BlessurePerfect

Cursusinhoud en borging
Theorie:

 • Voorlichting over het ontstaan en de aard van blessures, zoals knie- en schouderblessures en hoe deze te kunnen voorkomen.
Praktijk:
 • Actief aanleren van veilig lichaamsgedrag met de STEP GewichtHeffersTechnieken (GHT), in de werk- en thuissituatie.
 • Leren omgaan met beschermende hulpmiddelen.
 • EHBO- B. Eerste Hulp Bij Overbelasting van het Bewegingsapparaat. Oefenen met STEP PETS*. Dit zijn door STEP ontwikkelde hulpmiddelen voor het aanleren en realiseren van veilig lichaamsgedrag. (bijvoorbeeld de STEP Bel of Buzzer, die een signaal geven als je je elleboog of knie foutief gebruikt).
Borging met:
 • Een professioneel full color cursusboek BlessurePerfect® (160 pagina's met honderden afbeeldingen)
 • STEP Internet Service: cursusfoto’s die op internet kunnen worden geplaatst.
 • STEP Poster Service: bedrijfsposters met foto’s van de eigen werknemers in eigen werk.
 • Follow-Up cursussen
Voorafgaand aan een groepsgewijze training vindt een intake plaats. Er worden foto’s gemaakt van de huidige werkwijze in het bedrijf en deze worden in de cursus verwerkt.

Na afloop van de cursus vindt een mondelinge en schriftelijke evaluatie plaats, met foto’s van de cursus.

De voordelen van BlessurePerfect® Groepsgewijs
Voor de medewerker:
 • Kennis van risico’s op het ontstaan van blessures.
 • Bewust worden van eigen werkhouding.
 • Met veilig lichaamsgedrag fysieke belasting verminderen in zowel de werk- als thuissituatie.
 • Zélf, actief voorkomen dat er overbelasting en gezondheidsschade ontstaat.
 • Zélf kunnen oplossen van beginnende blessures.
Voor het bedrijf:
 • Beperken van verzuim- en WAO schade door blessures.
 • Preventie van fysieke overbelasting en spier- en gewrichtsblessures.
 • Cursus kan in aanmerking komen voor zowel vergoeding door scholingsfondsen, branche-organisaties en ziektekostenverzekeraars.
 • Cursusduur en cursusinhoud kunnen naar eigen wens ingevuld worden.
 • Bij klachten direct opvolging met EHBO-B (Eerste Hulp Bij Overbelasting van het Bewegingsapparaat) met het programma BlessurePerfect® Individueel. Werknemers hebben zo geen curatieve zorg nodig. Werkgever en werknemer kunnen in eerste instantie samen de gezondheidsproblemen oplossen.
 • Neem voor meer informatie of een offerte contact op met STEP Centraal.

Meer info/links:

Algemene informatie STEP Preventie en Reintegratie Begeleiding

BackPerfect® Groepsgewijs

* Preventieve & Educatieve & Trainings c.q. therapie & Scholingshulpmiddelen voor de werk- en thuissituatie

-->