Bewustmaking, de kracht van de BodyGuard

Wie kent het niet, kinderen die je 100x iets zegt - doe het licht eens uit, ga eens rechtop lopen, gebruik je rug eens beter - het gaat maar steeds het ene oor in en het andere uit. Ze luisteren niet, het komt niet binnen. Hoe doorbreek je dat, hoe lukt het je om wel tot ze door te dringen. Een mooi voorbeeld van een manier hoe wel door te dringen, leest u in het verhaal over de bewustmakende werking van de BodyGuard. Verder leest u hoe STEP Nederland in 2013 start met een aantal BodyGuard acties die zijn gericht op snel herstel en de preventie van gezondheids- en verzuimschade.

 Bodyguard werkt motiverend op Veilig Ruggebruik. 

Jos Diseraad, STEP Instructeur

Een van de innovaties van STEP is de BodyGuard met filmopname. Hiermee kan de belasting van de onderrug exact in beeld worden gebracht, tegelijk met een video-opname van de handeling. De deelnemer voert een normale dagelijkse handeling uit, waarbij de rugbelasting met een sensor wordt gemeten en in een grafiek gezet. Op de grafiek is de “bovengrens” te zien, de rode lijn waar de grens van het risico op overbelasting wordt bereikt.

Als bijvoorbeeld een fles van de grond wordt opgepakt, dan wordt de “rode bovengrens” al ruimschoots overschreden (zie afb.). lees meer op deze link

 

Boduguard en rugklachten

 

2013, nieuwe BodyGuard diensten van STEP

Motto: Met preventie van Onbewust  Onveilig LichaamsGebruik is veel gezondheid en geld te verdienen

Als er sprake is van Onbewust Onveilig Lichaamsgebruik dan moet dit zo snel mogelijk vervangen worden door Bewust Veilig Lichaamsgebruik. Dat is zeker bij fysieke klachten een gezamenlijk belang van werknemer en werkgever.

Onbewust Onveilig LichaamsGebruik heeft namelijk een sterk negatieve invloed op een snel herstel. Onbewust Onveilig Lichaamsgebruik vertraagt het herstel, zorgt voor herhaling en verergering van klachten en het langer duren van verzuim.

STEP heeft 3 nieuwe BodyGuard  diensten ontwikkeld om Onbewust Onveilig Lichaamsgebruik een halt toe te roepen. Tot 1-4-2013 ontvangt u flinke actiekortingen van 40 tot 50% op de volgende BodyGuard diensten. De STEP rugtest met BodyGuard om te beoordelen in welke mate het ruggebruik de rugklachten van de werknemer negatief beinvloed, de STEP werkplekanalyse met BodyGuard om te beoordelen hoe veilig het ruggebruik op de werkplek is. De derde dienst is een telefonisch consult, een snelle taxatie van een STEP instructeur of Onbewust Onveilig Lichaamsgebruik van invloed is op vertraging van het herstel of verergering van klachten en of inschakeling van STEP met de BodyGuard gewenst is. 

 Lees meer in deze link 

step rugtest rugklachten met boduguard 

 Bert Bruggeman en Henk Jan Kooke

-->