Kostenbesparing met Humane Ergonomie:

In de technische ergonomie tracht men met technische hulpmiddelen en/of aanpassingen aan de omgeving fysieke overbelasting te voorkomen.  STEP leert mensen -aanvullend op de technische ergonomie -  zelf fysieke overbelasting te voorkomen en noemt dat Humane Ergonomie. Bij rugklachten gaat dat door mensen veilig ruggedrag aan te leren voor ze rugklachten krijgen en altijd direct voor veilig ruggedrag te zorgen als er toch rugklachten zijn. Vooral dat laatste is zeer belangrijk, op het moment dat de rug verzwakt is, is veilig ruggedrag vele keren zo belangrijk en leidt het niet beheersen daarvan tot zeer veel  gezondheids- en verzuimschade voor mens en maatschappij. Hieronder laat we een voorbeeld zien hoe Humane Ergonomie kan leiden tot een gemiddelde besparing van 25.000 euro per verzuimende werknemer (verzuim door rugklachten). 

In de huidige maatschappij is men vooral gewend om mensen te laten behandelen, zonder dat voor veilig ruggedrag wordt gezorgd. Mensen hebben over het algemeen veel vertrouwen in therapie door (para)medici en te weinig vertrouwen in hun eigen mogelijkheden om klachten te voorkomen of op te lossen.

Therapieën blijken in wetenschappelijk onderzoek echter steeds regelmatiger niets uit te halen en in feite voor veel financiële  en gezondheidsschade te zorgen, terwijl het snel opstarten van Humane Ergonomie door het bedrijf  tot gigantische kostenbesparingen kan leiden. Bedrijven en werknemers zouden zich veel meer op Humane Ergonomie moeten focussen vóór er therapie wordt ingezet.

Standaard aanpak (para)medici bij rugklachten kost handenvol geld

Voorbeeld uit de praktijk:

Bij een groot bedrijf waarvan 134 werknemers gedurende het jaar een verzuimperiode hebben door rugklachten kunnen de onnodige extra kosten al gauw oplopen tot 5.000.000 euro per jaar als de begeleiding van deze werknemers door bedrijfsarts, huisarts en (para)medicus plaatsvindt. Dit blijkt uit 2 wetenschappelijke onderzoeken. Indien hetzelfde bedrijf zijn werknemers efficiënt en snel door STEP zou laten begeleiden met Humane Ergonomie dan kunnen die kosten met 90% worden verminderd. Per werknemer scheelt dit al gauw een 25.000 euro en dit terwijl de kosten van STEP voor individuele begeleiding nog geen 600 euro per traject bedragen. Waar wacht u nog op?

lees meer 

 rugklachten kosten handenvol geld 

 Met behandeling los je niets op bij rugklachten, men moet mensen on afhankelijk van behandeling maken  en ze leren hun rug veilig te gebruiken

 

Manipulatie, trainen op dure apparaten en oefeningen bij nekklachten niet beter dan eenvoudige thuisoefeningen.

Zowel bij acute-, sub-acute- als chronische neklachten halen manipulatie, trainen op dure apparaten en oefeningen bij de (para)medicus weinig tot niets uit. In een drietal recente wetenschappelijke onderzoeken wordt dit aangetoond. STEP heeft dit altijd betoogd. Je moet mensen niet behandelen dat maakt hen afhankelijk en is zonder veilig lichaamsgebruik zinloos. Je moet mensen eigen verantwoordelijkheid voor hun herstel geven en hen duidelijk maken en leren dat zij zich met veilig lichaamsgebruik zelf kunnen behandelen. 

Lees meer 

Oefeningen op apparaten lijkt leuk maar leidt tot niets 

Oefeningen op apparaten, manipulatiess aan rug of nek,

het lijkt allemaal heel leuk en goed,

maar het leidt tot niets.Mensen leren er niet van

hun eigen rug of lichaam veilig te gebruiken 

 

 Vraagtekens bij Core stability training.

De nieuwe trend in de paramedische wereld zijn core stability oefeningen. Buik- en rugspieren worden getraind op dure apparaten of in allerlei vreemde houdingen. Wetenschappers uiten nu hun grote twijfels en spreken zelfs van gevaarlijk en onnatuurlijk. STEP deelt die mening,  core stabilty is onnatuurlijk, onuitvoerbaar, gevaarlijk en nog eens extra gevaarlijk omdat het op geen enkele wijze tot veilig ruggedrag leidt.

Lees meer

 

core stability training leidt tot niets 

 Core stability training is erg modieus,

maar dat het tot niets leidt is eenvoudig

te bedenken, je leert er op geen

enkele wijze veilig rug-of nekgebruik van .

 

Bert Bruggeman en Henk Jan Kooke

-->