Een spiraal van negatieve effecten
 
Als mensen met rugklachten niet weten hoe zij veilig met hun rug moeten omgaan, dan dreigt bij iedereen in de tijd een spiraal van negatieve effecten te ontstaan op de ruggezondheid en duurzame inzetbaarheid in de werkzaamheden. 

rugklachten onveilig ruggebruik en tiltechnieken

 

 

Afb. 1.

Rugklachten,

onveilige ruggebruik

en onveilige tiltechnieken. 

 

 

Steeds erger wordende rugklachten

Zonder kennis van hoe veilig met de rug om te gaan, rollen mensen in de loop der tijd heel gemakkelijk van de ene in de andere, steeds erger wordende rugklacht. De hieronder staande tijdslijn van negatieve ontwikkelingen op de ruggezondheid is geen denkbeeldige, maar aan de orde van de dag.

Het is de tijdslijn van iemand die bijvoorbeeld op zijn twintigste de eerste spitaanval krijgt en niets weet van veilig ruggebruik en daar ook nooit iets over geleerd krijgt en hierdoor zijn rug dag in dag uit, jaar in jaar uit onbewust blijft overbelasten (afb. 1).
 
rugklachten worden steeds erger door onveilig ruggebruik 

Afb. 2.

rugklachten worden

steeds erger door

onveilig ruggebruik en

onveilige tiltechnieken. 

 
Jarenlang  onveilig ruggebruik
 
Dit jarenlange steeds voortdurende onveilige ruggebruik kan zorgen voor een scala van steeds ernstiger wordende rugklachten door een tussenwervelschijf die steeds verder aftakelt (afb. 2). Tot betreffende uiteindelijk op zijn 60-ste voor de tweede keer aan de rug wordt geopereerd wegens ernstige slijtageklachten en arbeidsongeschikt is. 

Voorbeeld van een tijdslijn van rugklachten:

1. Twintig jaar en Spit 1 
2. Spit 2
3. Spit 3, enz.
4. Beginnende ischias
5. Ernstige ischias
6. Hernia
7. Herniaoperatie
8. Rugklachten door zich ontwikkelende slijtage
9. Ernstige slijtage op den duur
10. 60 jaar en tweede operatie door ernstige slijtage klachten

Op elk moment van de tijdslijn kan het aanleren en realiseren van veilig ruggebruik de ontwikkeling naar een volgend stadium afbreken en zorgen voor herstel en/of het reduceren van pijn en functiebeperking. 

Het is dus nooit te laat om veilig ruggebruik aan te leren.
 
Uiteraard spreekt voor zich dat het aanleren en realiseren van veilig ruggebruik bij het eerste begin van de rugklachten erg belangrijk is om verdere rugnarigheid te voorkomen.

Ook spreekt nog veel meer voor zich dat het aanleren en realiseren van veilig ruggebruik voor het ontstaan van rugklachten het meest verstandig is.

Hoe leer je Veilig Ruggebruik aan?

Veilig ruggebruik en veilige tiltechnieken 

Afb. 3.

Rugklachten stoppen met

Veilig ruggebruik

en veilige tiltechnieken.


STEP cursus Humane Ergonomie
 
Volg daartoe een STEP cursus Humane Ergonomie, hier leer je je rug veilig te gebruiken (afb. 3). Hiermee leer je:
 
1. rugklachten snel een halt toe te roepen;
2. rugklachten snel een halt toe te roepen;
3. Herhalingen van rugklachten te voorkomen;
4. Verergering van rugklachten te voorkomen;
5. Vermindering van pijn bij chronische rugklachten te realiseren.

Wat leer je in een STEP cursus Humane Ergonomie
 
In een cursus Humane Ergonomie leer je met de meest professionele hulpmiddelen veilig ruggebruik aan. Je krijgt les:

* Met de BodyGuard. Met de BodyGuard heeft STEP Nederland momenteel het meest professionele hupmiddel om mensen bewust te maken van onveilig ruggebruik en hen veilig ruggebruik aan te leren;

* Met de STEP Bel. Ook de STEP Bel is een uniek en professioneel hulpmiddel bij het aanleren van veilig ruggebruik. De STEP bel kun je ook thuis gebruiken bij het trainen van veilig ruggebruik;

* Met de beschermende hulpmiddelen van STEP. Je traint met deze beschermende hulpmiddelen en je krijgt ze me naar huis waar ze je beschermen tegen onveilig ruggebruik en ze je helpen bij het aanleren van veilig ruggebruik;

* Via internet met STEP E-Learning en STEP filmservice om ook thuis te leren en te trainen. 
 
rugklachten, veilig ruggebruik aanleren met de BodyGuard 

Afb. 4.

Rugklachten, veilig ruggebrui

aanleren met de BodyGuard. 

 
Kijk voor de werking van de BodyGuard, de STEP Bel, de beschermende hulpmiddelen en STEP filmservice op de site http://www.stepfilmservice.nl
  
Kijk voor E-Learning op de site http://www.steppractinet.nl
 
NB. Wat voor rugklachten geldt, geldt in dezelfde mate voor nekklachten, blessures en RSI. Zonder kennis en beheersing van veilig lichaamsgebruik is het gevaar van verergering in de tijd door onbewust onveilig lichaamsgebruik doorlopend aanwezig.
 

-->