26-10-2007:

STEP blijft innoveren. De nieuwste activiteit van STEP is het ontwikkelen van een rugscholingsprogramma voor kinderen. Voor de groep van 8 tot 10 jaar in eerste instantie.

Vaak krijgen STEP docenten op cursussen rugscholing opmerkingen te horen in de trant van:
1. Daar had je veel eerder mee moeten beginnen;
2. Ik ben blij dat ik het nu hoor, maar ik had graag 20 jaar geleden gehoord hoe ik mijn rug veilig moet gebruiken, dan had ik veel rugnarigheid kunnen voorkomen;
3. Daar moeten ze op de lagere school al mee beginnen.

Rugklachten veilig ruggebruikMeestal is er geen geld om dit soort activiteiten op te starten.

STEP vindt dat geld niet langer een belemmering mag zijn en ontwikkelt daarom voor eigen rekening een rugscholingsprogramma voor kinderen.

Naast het rugscholingsprogramma wordt een rugkrant geschreven, waarmee de leraar en de kinderen zich kunnen voorbereiden op de eerste les.

Ouders en grootouders worden ook bij de cursus betrokken, o.a door opdrachten aan de kinderen te geven om het ruggebruik van vader, moeder, opa en oma op foto en film vast te leggen.

Verder wordt een E-learning module ontwikkeld die voor en na de cursus beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van theoretische en praktische voorbereiding, maar ook ter borging na de cursus.

STEP zal haar BackPerfect® Kids module op een drietal scholen uittesten en evalueren, samen met mensen uit het onderwijs.

Getracht zal worden hierna de BackPerfect® Kids module voor elke school beschikbaar te krijgen.

Einddoelstelling is mensen niet alleen veilig te laten bewegen op jeugdige en oudere leeftijd, zie foto, maar hen in staat te stellen met de STEP GewichtHeffersTechnieken rugklachten een leven lang te voorkomen.

Bert Bruggeman

-->