STEP & AveleijnSDT hebben in 2008 de handen ineengeslagen. STEP leert werknemers van Aveleijn om op een veilige manier met hun lichaam om te gaan bij manueel hanteren van lasten. Op die manier kunnen zij klachten aan het bewegingsapparaat voorkomen en hun cliënten zo goed mogelijk van dienst zijn! Caren Snikkers van Aveleijn publiceerde onderstaand artikel over STEP, in hun magazine De Spigul:

Spigul Magazine Aveleijn 


Tillen, rekken en bukken
Fysieke klachten kunnen worden voorkomen door een juist gebruik van het lichaam bij het maueel hanteren van lasten. Als werknemers leren hoe ze met hun lichaam moeten omgaan, kunnen zij zelf voor preventie en herstel van fysieke klachten zorgdragen.

Het uitgangspunt van STEP is dat werknemers moeten weten dat een belangrijk deel van de oplossing bij fysieke klachten bij hen zelf ligt. Daarom leert STEP in de trainingen de werknemers hoe zij in hun eigen specifieke situatie met hun lichaam om moeten gaan. Dit kan betekenen dat de medewerker advies krijgt over bijvoorbeeld het inrichten van de werkplek. Waar het aan de orde is kunnen tiltechnieken en werken in moeilijke houdingen aan bod komen. De medewerker krijgt bij de trainingen inzichtelijk hoe hij of zij de kans op blessures zo klein mogelijk kan maken.

Op foto 1 en 2 hieronder ziet u hoe goed en niet goed getild wordt.

Rug op Slot, Goede beenspreiding
Foto 1: Rug op Slot, Goede beenspreiding 
Onvoldoende beenspreiding
Foto 2: Onvoldoende beenspreiding 


Fysieke belasting in de dagelijkse praktijk
Op de locaties de Klimop en Mienke vonden intakes plaats in de dagelijkse praktijk om de fysieke belasting van de medewerkers in kaart te brengen. STEP beoordeelde verschillende disciplines; dagbesteding, wonen en kantoor of beeldschermwerkplekken.

De intake bij de dagbesteding wees uit dat medewerkers veel bukken en veel in een gedraaide houding staan of zitten. Ook reiken medewerkers veel bij het aangeven of pakken van materialen.

Tiltechnieken
Bij woonlocaties is vooral het tillen en het wassen en aan- en uitkleden van cliënten een aandachtspunt. Gedurende de werkzaamheden staan medewerkers langere tijd met een gebogen rug. Dit is zeer belastend. De juiste tiltechnieken maken de werkzaamheden van de medewerkers bij het in bed helpen en het helpen van lig naar zit op het bed minder belastend.

Op foto 3 en 4 hieronder ziet u opnieuw 2 voorbeelden van goed en fout lichaamsgebruik.

Rug op Slot, Goede beenspreiding
Foto 3: Rug op Slot, Goede beenspreiding
 
Rug te bol, Onvoldoende beenspreiding
Foto 4: Rug te Bol, Onvoldoende beenspreiding

Kantoorwerkplekken
Beeldschermen op de juiste hoogte, een goede stand van het toetsenbord, bureaus op de juiste hoogte en op het lichaam aangemeten stoelen zorgen voor een goede werkhouding op de kantoorwerkplekken. Uit deze intake volgt een plan van aanpak waarmee STEP en de afdeling P&O van AveleijnSDT organisatiebreed een oplossing aanbieden.

Managers van AveleijnSDT kunnen de individuele trainingen van STEP inzetten bij dreigend verzuim door fysieke klachten zoals rugklachten. Ook kunnen fysiotherapeuten ter plekke adviseren bij gerichte, specialistische vragen van de clusters. Informatie over de werkwijze van STEP is terug te vinden op intranet en op www.step.nl.

-->