Veilig en gezond bewegen bij Wim Bosman Groep Nederland

Beide bedrijven hebben de succesvolle samenwerking ingediend als Best Practice bij de Goede Praktijken competitie 2007 van het Europese Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het werk.

Van verzuimregistratie via verzuimbeleid naar gezondheidsbeleid.

Campagne Vertil je niet!Poster europese campagne voor Veiligheid en

Gezondheid op het werk.Europese Week Vertil je niet! 22 t/m 26 oktober 2007

Spier- en skeletaandoeningen, dus aandoeningen aan het bewegingsapparaat, zijn dan wel geen levensbedreigende risico's op de werkvloer, ze vormen wel het leeuwendeel van de arbeidsgerelateerde problemen in Europa. Een kwart van de werkenden binnen de EU klaagt over rug- of spierpijn. Van de werknemers uit de nieuwe lidstaten heeft zelfs tegen de 40% last van rug- en spierpijn.
Onder de noemer 'Vertil je niet!' vraagt het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk dit jaar (van 22 tot en met 26 oktober 2007) aandacht voor het 'bewegingsapparaat' van de werknemer. Net als in voorgaande edities bestaat de Europese Week uit een intensieve campagne die al in het voorjaar start en de feitelijke week zelf, met congressen en voorlichtingsbijeenkomsten voor werkgevers, werknemers, arbo- en preventiedeskundigen, vakmensen en beleidsmakers.

Goede Praktijken Competitie
Spier- en rugpijn betekenen niet alleen veel persoonlijk leed, het levert ook voor bedrijven een grote kostenpost op. Een goede beoordeling van de taken voor een werkende kan, samen met preventieve maatregelen en controle op de effectiviteit van die maatregelen, veel van dat leed voorkomen. Daarbij kunnen reeds bewezen successen tot voorbeeld dienen voor anderen. Deze goede praktijken moeten dan wel opgemerkt worden.
Een van de hoogtepunten van de Europese Week vormt daarom de uitreiking van de Europese Awards voor Goede Praktijken. Dit zijn de Oscars voor bedrijven of instanties die zich onderscheiden door hun vernieuwende en integrale aanpak van de problematiek. Dit jaar gaat het daarbij dus om succesvolle projecten ter voorkoming van spier- en skeletaandoeningen, maar ook om voorbeeldige methodes om uitval van werknemers door zulke aandoeningen te voorkomen, en om geslaagde projecten op het gebied van revalidatie en herintegratie voor werknemers die desondanks door zulke aandoeningen getroffen zijn.

Bron : Officiële campagne teskten van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het werk
Link : http://nl.osha.europa.eu/euweek/2007

-->