Begin 2007 hebben VMO en STEP een mantelovereenkomst gesloten voor circa 170 lidbedrijven actief in de metaal- en kunststofverwerkende industrie. Bij deze lidbedrijven zijn circa 17000 mensen werkzaam. VMO is een ondernemersvereniging die op allerlei gebieden de belangen van haar leden behartigt. Ondersteuning in het verzuimbeleid wordt een steeds belangrijker aspect in de dienstverlening van VMO aan haar leden. Kenmerkend voor de VMO bedrijven zijn de high tech productiemethoden. Bij verzuim zijn niet alleen de loonkosten een verliespost, maar vooral de onderbenutting van zeer kostbare productiemiddelen, aldus Martin Leushuis, voorzitter van VMO. Bestrijding van verzuim door fysieke klachten, verantwoordelijk voor zo'n 40 % van het totale verzuim, vormt dus een belangrijk aandachtspunt.

STEP biedt VMO lidbedrijven een groepsgewijze preventieve training aan. Mocht een werknemer na het volgen van een groepsgewijze preventieve training alsnog klachten krijgen dan kan de intensieve individuele begeleiding worden ingezet. Op deze wijze kunnen bedrijven met een nihil verzuim zich verzekeren van het feit een optimaal verzuimbeleid toe te passen met de garantie op resultaat. Bedrijven die wel last hebben van verzuim kunnen rekenen op een afname van verzuim door fysieke klachten met 50 %.

Extra voordeel wordt geboden door het Opleidings-en Ontwikkelingsfonds voor de metaalnijverheid, OOM. Aangesloten bedrijven kunnen in 2007 een subsidie voor de groepsgewijze training aanvragen bij OOM die wel 90 % van de kosten dekt. Daarnaast zijn de meeste VMO lidbedrijven collectief via VMO verzekerd bij Menzis zorgverzekeraar.

Menzis vergoedt de kosten van de individuele begeleiding 100% voor medewerkers die de groepsgewijze training hebben gehad en minimaal een ExtraVerzorgd 2 pakket hebben afgesloten.

Meer info over VMO en de preventieve trainingen van STEP vindt u op www.vmo.nl

 

-->