Inleiding 

In deze nieuwsbrief leest hoe STEP in samenwerking met VACO verzuim bekort bij Kwik-Fit en u leest meer over de workshop Humane Ergonomie van STEP op de Gezond & Zeker Kennisdagen voor ergocoaches in de zorg van 28 en 29 oktober 2013.

Korter verzuim met STEP bij Kwik-Fit

Werkgever en werknemers zijn er bij gebaat dat een medewerker met fysieke klachten snel van zijn probleem is verlost.Vereniging VACO werkt in dit kader samen met STEP Nederland dat werknemers begeleidt bij preventie en re-integratie.
 
minder verzuim met step bij Kwik-Fit 
 
Sandra Zuidema (links op de afbeelding en Thérèse Doppenberg rechts) van personeelszaken Kwik-Fit Nederland en USN-Centuri: Onze ervaringen met STEP zijn over de hele linie positief. Met de rapportage van STEP in handen kunnen we een uitspraak doen over het aantal uren per dag dat een medewerker kan werken als zijn werkplek is aangepast. We kunnen ook de voortgang in de gaten houden.

Humane Ergonomie, wat kunnen en moeten we daarmee

Op 28 en 29 oktober 2013 geeft STEP Nederland een workshop Humane Ergonomie - de preventie van fysieke overbelasting door de mens zelf - op de Gezond & Zeker Kennisdagen. Fysieke overbelasting is een toenemend probleem in de zorg. Klachten door fysieke overbelasting komen veel voor. De omstandigheden waarin gewerkt wordt, worden steeds beter, maar ook de werkdruk neemt toe. Wat kunnen mensen in de zorg zelf nog doen om in de toekomst fysieke overbelasting beter te voorkomen en klachten door fysieke overbelasting op de lossen en zo ook zelf te zorgen voor duurzamere inzetbaarheid? Tijdens deze workshop maak je kennis met Humane Ergonomie en wordt je met theorie en praktijk inzicht gegeven in het hoe en waarom van deze aanpak, over veilige en onveilige tiltechnieken en hoe alleen een combinatie van Humane- en Technische Ergonomische echt fysieke overbelasting kan voorkomen (zie afb hieronder). 
 
humane en technische ergonomie 
 
 
 
-->