RSI Preventie met Workshop On The Job (WOTJ), hoe gaat dat in de praktijk?
WOTJ is een combinatie van een groepsgewijze voorlichting en een individueel werkplekbezoek.

Voorbeeld:
Bij een bedrijf is WOTJ RSI Preventie uitgevoerd bij 10 personen. In een groepsgewijze voorlichting van 1 uur is algemene informatie gegeven over verschillende onderwerpen:

  • wat is RSI?
  • het ontstaan van RSI Blessures
  • voorbodes van verschillende RSI blessures
  • informatie over de werkplekinrichting

Tijdens deze voorlichting waren alle 10 medewerkers aanwezig. Door de medewerkers wordt deze informatie als zeer zinvol ervaren. Men vindt het belangrijk om aandacht aan te geven aan RSI en de bewustwording voor het ontstaan van klachten neemt sterk toe.

Na de voorlichting is een indeling gemaakt voor het bezoek aan de werkplek. Iedereen ging terug naar zijn/haar werkplek en in de loop van de dag kwam een STEP medewerker langs voor het individuele werkplekbezoek.

Individueel werkplekbezoek
Tijdens het individuele werkplekbezoek (half uur) wordt de werkplek individueel gemeten en optimaal ingesteld. Voor de medewerker is er gelegenheid om eventuele lichamelijke klachten te bespreken en vragen te stellen over het inrichten van de werkplek. Tijdens het werkplekbezoek wordt volgens een vaste volgorde de werkplek doorlopen.

  • instellen van de bureaustoel
  • individuele metingen (hamstringhoogte, ellebooghoogte, ooghoogte)
  • bureauhoogte
  • opstelling beeldscherm (kijkafstand, hoek beeldscherm, hoogte beeldscherm)
  • eventueel benodigde hulpmiddelen (bijv. extra lendensteun, documenthouder, laptophouder)

De optimale waarden van de medewerker worden genoteerd in de WerkplekPreventiePas. Dit is een beknopt naslagwerk met informatie over het ontstaan van klachten en de inrichting van de werkplek. De WerkplekPreventiePas wordt voor iedere medewerker op de werkplek achtergelaten.

WerkplekPreventiePas
WerkplekPreventiePas

De medewerker ervaart een individueel werkplekbezoek als zeer zinvol. Tijdens het optimaal instellen van de werkplek wordt rekening gehouden met de werkzaamheden, eventuele klachten en persoonlijke voorkeuren van werkhoudingen. Van het werkplekbezoek wordt een kort verslag gemaakt (1 A4 per persoon) met aanbevelingen en foto's.

Posters
Na de cursus worden 4 verschillende posters achtergelaten. De posters geven korte instructies over het instellen van de bureaustoel, inrichten van de werkplek, afwisseling in zithoudingen en het gebruik van GHT.

RSI Preventie, Poster 1, stoelen
Poster 1, stoelen

RSI Preventie, Poster 2, werkplek
Poster 2, werkplek

RSI Preventie, Poster 3, afwisseling
Poster 3, afwisseling

RSI Preventie, Poster 4, veilig ruggebruik
Poster 4, veilig ruggebruikFollow-Up

Wanneer er na verloop van tijd klachten ontstaan is er een directe Follow-Up mogelijkheid. De medewerker met klachten wordt bij STEP aangemeld en binnen 24 uur wordt er een afspraak gemaakt voor individuele begeleiding. Hieronder vindt u de mogelijkheid om een voorbeeldverslag van een werkplekbezoek na te lezen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met STEP Nederland, 074-2502828 of step@step.nl.

Voorbeeld kort verslag werkplekbezoek

-->