RIS Preventie, met WerkPlekAnalyse, hoe gaat het in de praktijk?


Medewerkster A heeft schouderklachten bij beeldschermwerk. Een WPA is aangevraagd en wordt uitgevoerd.
Wat wordt er nu eigenlijk gedaan tijdens een WPA? Wat wordt er gemeten en uitgelegd aan de medewerker?

De werkplek wordt volgens een vaste volgorde bekeken, eerst de bureaustoel, dan het bureau, daarna het beeldscherm en toebehoren (toetsenbord, muis). Telkens wordt de medewerker uitgelegd wat er gedaan wordt en waarom. De aanbevelingen die tijdens de WPA worden gegeven wordt uitgelegd aan de medewerkster, zodat het ook duidelijk is waarom de werkplek anders moet worden in gericht of de werkhouding moet worden veranderd.

Als eerste wordt de huidige hoogte van de bureaustoel vastgesteld. Wanneer de hoogte tijdens het instellen van de stoel verandert, is in ieder geval de beginwaarde bekend. De bureaustoel stond ingesteld op een hoogte van 52 cm. De hoogte van de armleggers was 20 cm vanaf de zitting.

Klachten

Hierna volgt een kort gesprek over klachten. De medewerkster heeft schouderklachten rechts, met name bij gebruik van de muis. In de loop van de dag en de week worden deze klachten erger. Thuis verdwijnen de klachten weer.

Instellen bureaustoel

RSI Preventie, Bureaustoel

Afb. 1, bureaustoel

- zitting

De bureaustoel wordt voor de medewerkster optimaal ingesteld. Te beginnen bij de hoogte van de zitting. De optimale zithoogte voor medewerkster A is 49 cm (= hamstringhoogte). De bureaustoel stond 3 cm te hoog. De correcte hoogte is ingesteld. De zitdiepte (ondersteuning van de bovenbenen) is corrrect.

- rugleuning

De lendensteun stond te laag ingesteld, de onderrug wordt daardoor onvoldoende ondersteund. De rugleuning is hoger gezet en dit gaf direct betere ondersteuning en een prettigere zithouding.

- armleggers

De armleggers stonden voor medewerkster A te laag ingesteld waardoor de onderarmen niet optimaal kunnen ondersteunen. De armleggers zijn 4 cm hoger geplaatst. De onderarm kunnen dan steunen op de armleggers waardoor de spierspanning in de schouder vermindert.

Wanneer de bureaustoel goed is ingesteld wordt gekeken of deze instelling past bij de hoogte van het bureau.

Bureau

- hoogte

Voor het bepalen van de correct bureauhoogte wordt is ellebooghoogte opgemeten. Deze is voor medewerkster A 73 cm. De huidige hoogte van het bureau is 76 cm en is instelbaar. De hoogte van 76 cm is 3 cm te hoog, de medewerkster gaf dit zelf ook al aan. Door het hoge bureau worden de armen en schouders opgetrokken wat een hoge schouderbelasting geeft tijdens beeldschermwerk.

Beeldscherm en toebehoren

De hoogte van het beeldscherm is correct, het midden van het beeldscherm is 35 cm boven het bureau. De kanteling van het beeldscherm is 10°, dit is goed. Het beeldscherm staat goed in de ruimte, loodrecht op het raam en er is zonwering aanwezig.

De muis ligt rechts van het toetsenbord, ver op het bureau. Tijdens het muisgebruik wordt de arm vaak opgetild waardoor de schouderbelasting toeneemt (zie afb. 2). De medewerkster gaf aan dat de arm inderdaad, vaak onbewust, werd opgetild.

RSI Preventie, WPA, optillen arm bij muisgebruik

Afb. 2, Optillen arm bij muisgebruik

Overig

Ook is aan de medewerkster uitgelegd dat RSI klachten ook kunnen onstaan door het langdurig aannemen van een werkhouding. Afwisseling van houdingen en micro-pauzes zijn heel belangrijk om langdurige werkhoudingen te voorkomen.

Nadat alle aspecten van de werkplek bekeken zijn worden kort de aanbevelingen doorgenomen met de medewerkster:

Aanbevelingen

- bureaustoel optimaal instellen (is gedaan tijdens WPA)

- bureau 3 cm verlagen

- muis dichterbij plaatsen en tijdens het muisgebruik de armen ondersteunen

- meer afwisseling in werkhoudingen en het nemen van micro-pauzes

Al deze aanbevelingen hebben een verbetering van de werkhouding tot gevolg. De armen worden beter ondersteund waardoor de schouderbelasting afneemt.

De optimale waarden voor de werkplek worden vermeld in de WerkPlekPreventiePas. Dit is een boekje waarin korte informatie staat over het inrichten van de werkplek. De persoonlijke waarden worden hierin genoteerd, zo zijn altijd de juiste waarden terug te vinden.

RSI Preventie, Werkplekpreventiepas
Afb. 3, WerkPlekPreventiePas

Conclusie

Door het uitvoeren van een WPA wordt de werkplek optimaal ingericht. Knelpunten komen naar voren en worden daar waar mogelijk direct opgelost. Een optimaal ingerichte werkplek is belangrijk bij de preventie van RSI !!!!

Na afloop van de WPA gaf de medewerkster aan dat deze, toch eenvoudige, aanpassingen op de werkplek een verbeterde werkhouding gaven.

Ook na 2 weken, wanneer weer contact is opgenomen, gaf de medewerkster aan prettiger te werken, meer bewust af te wisselen in werkhoudingen en de klachten in de rechterschouder waren duidelijk afgenomen.

Het verslag, met foto's, waarin al deze aspecten beschreven worden is duidelijk en biedt een goed naslagwerk.

Hieronder is een link met een voorbeeld van een verslag van een WPA.

Voorbeeldverslag WPA

-->