12-10-2007:

Direct uit de recente wetenschap, Spine 32 (14) 2007*

Tegenwoordig is er nieuwe MRI apparatuur waarmee men in verschillende houdingen opnames kan maken. Nadeel van de oude MRI apparatuur was dat er alleen opnames in lig gemaakt konden worden waarbij de rug in een onbelaste houding verkeert. Veel wordt er dan over het hoofd gezien. Een mooi voorbeeld daarvan zie je in de afbeelding “Rugklachten MRI lig”. Op de MRI die in lig gemaakt werd, is niets te zien. Als men dan een röntgenopname maakt in gebukte houding zie je een zeer flinke afwijking. Een van de wervels is een zeer groot stuk naar voren geschoven (pijl in afbeelding “Rugklachten Röntgen”), hetgeen volledig over het hoofd wordt gezien met een MRI in lig. Dus MRI apparatuur waarmee je in verschillende houdingen opnames kunt maken is een belangrijke nieuwe stap vooruit.
Rugklachten MRI lig en MRI röntgen

Afbeelding links "Rugklachten MRI Lig" en rechts "Rugklachten röntgen"


Men ontdekte daar recentelijk ook mee dat de kern bij bolle zithoudingen flink naar achteren beweegt (afbeelding “Rugklachten MRI Bol”) en bij holle houdingen naar voren (afbeelding “Rugklachten MRI Hol”). De MRI opname werd na 10 minuten zitten gemaakt. Dit betekent dat bolle zithoudingen de achterkant van de tussenwervelschijf al snel flink op spanning brengen en dat dit bij langdurige zithoudingen steeds erger wordt. Bij bukken zal deze achterwaartse verplaatsing bij bolle houdingen niet anders zijn, eerder nog veel sterker.

Voor de praktijk van het zitten en bukken betekent dit:
Zitten:
Niet te lang in bolle houdingen zitten, regelmatig afwisselen naar zitposities waarbij de rug recht is. Bij bol zitten in auto's en andere voertuigen komt er nog een extra gevaarlijke component bij; de trillingen en schokken in bolle houdingen, die de achterkant van de tussenwervelschijf nog extra op trek belasten. Zorgen voor voldoende rugondersteuning met bijvoorbeeld een zitsteun is bij langdurig zitten in algemeen, maar zeker bij zitten in auto’s, van groot belang.

Bukken: Ook bij bukken moet men natuurlijk bolle houdingen vermijden, zeker bij zwaar tillen en langdurig bukken.

 Rugklachten MRI Bol en MRI Hol

Afbeelding links "Rugklachten MRI Bol" en rechts "Rugklachten MRI Hol"


STEP wijst overigens al 25 jaar op het gevaar van bol ruggebruik en handelt hier ook al zo lang naar.

STEP heeft zich nooit iets van de huidige (para)medische standaarden - die geen enkel waarschuwend geluid m.b.t. bol ruggebruik laten horen - aangetrokken.

STEP heeft altijd goed geluisterd naar mensen met rugklachten en dit gecombineerd met wetenschappelijke onderzoekingen die in de richting van het gevaar van bol ruggebruik wezen.

Mensen met rugklachten gaven en geven namelijk veelal aan dat bolle zit- en bukhoudingen hun klachten snel verergeren en dus gevaarlijk zijn. De mens met rugklachten blijkt achteraf de wetenschap vooruit.

STEP is blij altijd goed naar de individuele mens met rugklachten te hebben geluisterd en zich niet heeft laten leiden door de huidige (para)medische kuddestandaard bij rugklachten.

Langdurig en zwaar bol ruggebruik is gevaarlijk, na dit MRI onderzoek is hier geen speld meer tussen te krijgen!

Bert Bruggeman

*Link naar: Alexander, L.A., Hancock, E., Agouris, I., Smith, F.W. & MacSween, A. (2007).
The response of the Nucleus Pulposus of the Lumbar Intervertebral Discs to
Functionally Loaded Positions. Spine 32 (14): 1508-1512. [Lippincott Williams & Wilkins].


-->