Net voor de vakantie last van de rug 

In augustus kreeg ik op mijn laatste werkdag (voor mijn vakantie) pijn in mijn rug. Na die werkdag werden de klachten erger toen ik van mijn auto naar huis liep. De pijn trok helemaal door mijn been tot in mijn voet. Precies zes jaar daarvoor had ik bijna hetzelfde klachtbeeld, ook toen was dit op mijn eerste vakantiedag.

 

Huisarts geeft injectie

 

rugklachten rugpijn injectie

Ik wilde het eerst niet geloven en dacht dat er wat anders aan de hand was. Ik had immers heel veel gewerkt en omdat de huishouddienst vakantie had, had ik me daarom ook veel bezig gehouden met de was. Deze extra taak voelde als zeer zwaar. Ik hoopte dat de pijn met rust en ontspanning wel over zou gaan. Wij zijn daarom de volgende dag gewoon met de auto vertrokken naar Oostenrijk, maar onderweg voelde ik dat de pijn nog meer toenam. We moesten regelmatig stoppen omdat ik het zitten niet langdurig kon volhouden. In Oostenrijk aangekomen, heb ik eerst een week ‘gerust’. Omdat de klachten niet afnamen, heb ik daar een huisarts bezocht. Hij gaf mij een injectie tegen de pijn en warmtetherapie gedurende een aantal keren per week. Dit hielp maar tijdelijk.

 

Orthopeed verwijst naar Fysiogym

 

rugklachten en fysiogym

Toen wij in september thuis kwamen van de vakantie heb ik mijn eigen huisarts in Duitsland bezocht die mij doorverwees naar de orthopeed. Zoals in Duitsland wel vaker voorkomt, kon ik daar de volgende dag al terecht. Middels uitgebreider onderzoek kreeg ik te horen dat ik een rughernia had. Ik kreeg een verwijsbrief voor twee keer per week fysiogym en pijnmedicatie.

Ik werk als begeleider van mensen met een verstandelijke beperking. Het bedrijf waar ik voor werk, ‘De Lichtenvoorde’, maakt al jaren gebruik van STEP. Tijdens het eerste gesprek met mijn teammanager stelde zij mij voor om hier een individueel scholingstraject op te starten.
 

Mijn ruggebruik was slechter dan ik dacht 

Zes jaar geleden ben ik ook bij STEP geweest. Ik heb daar heel veel geleerd ten aanzien van de beheersing van veilig ruggebruik met de STEP GewichtHeffersTechnieken (GHT) en ik dacht dat ik dat ook nog steeds veel in de praktijk bracht. Het tegendeel was echter waar. Ik was veel vergeten en de technieken waren verwaterd. Ik realiseerde me dat ik de afgelopen jaren te veel fouten had gemaakt en dat het dus logisch was dat ik een terugval kende. Dit was voor mij aanvankelijk erg moeilijk om te accepteren.

veilig ruggebruik met GHT
Veilig ruggebruik met de GHT en VAKD


Weer wekelijks naar STEP 


Ik ben dus toch maar weer naar STEP gegaan en kreeg weer dezelfde instructeur. Na het intake gesprek ging ik met een kussentje (zie foto 1), adviezen en oefeningen naar huis. Alle opdrachten voor thuis werden in een cursusboek genoteerd zodat ik alles kon nakijken en nalezen.

step-zitsteun-kantoorstoel
Foto 1: STEP Zitsteun 
step-leren-gordel-rugklachten
Foto 2: Leren ruggordel 

 

Ik ging wekelijks naar STEP en kreeg steeds meer opdrachten. Dit waren opdrachten om de rug- en beenpijn te verlichten, maar de meeste tijd werd besteed aan het aanleren van veilig ruggebruik. Ik kreeg ook een gordel mee naar huis en een zitband die mij dwong om een goede houding aan te nemen.

 

Beschermende en scholende hulpmiddelen van STEP

 

step-office-belt-voorkomt-foutief-zitten 

In het begin had ik het gevoel dat ik geen kant meer op kon met al die hulpmiddelen. Bij huishoudelijke taken gebruikte ik de gordel continu maar met zitten, zoals met autorijden, werd ik er soms misselijk van. Bij dat soort activiteiten gebruikte ik meer de zitsteun of de zitband (OfficeBelt). Tijdens de werkhervatting heb ik de gordel ook vaak gedragen, omdat ik door mijn werkzaamheden mijn veilige ruggebruik vergat. Voordat ik weer 100% op loonwaarde ging werken, heeft John voorgesteld om meerdere werkplekbezoeken te doen. Elke week hebben wij nieuwe dingen geoefend. Ik ben begonnen met de was in en uit de wasmachine te halen en wasmanden op een karretje te zetten. 

 
Ook trainen in werksituaties


Vervolgens hebben we op ons kantoortje geoefend hoe spullen onder uit een kast te halen. Zeker als je weinig ruimte hebt, ga je zelf maar wat proberen en deed ik dit niet goed. Een bed opmaken is ook iets wat op het lijstje stond. Wat ik fijn vond was dat ik direct kon zien hoe het moest en meteen kon oefenen. Het lijkt allemaal zo simpel maar dat is het niet, zeker niet als je pijn hebt. Als laatste hebben wij geoefend bij een cliënte die wij moeten helpen met steunkousen aan en uit doen. Dit vond ik heel zwaar. Wij hebben samen naar oplossingen gezocht en voor het uittrekken van de kousen een speciaal daarvoor bestemde 'zak' ingezet.

 

Niet gebruikte hulpmiddelen, de Easyslide

De cliënte bleek dit hulpmiddel al jaren in haar bezit te hebben echter wij hebben het nooit gebruikt. Deze gebruik ik (als enige van mijn team) elke keer en dit gaat zó licht en gemakkelijk. Ik heb heel veel geleerd tijdens deze praktijklessen, met als basis de GewichtHeffersTechnieken I, II en III, verbinden met elkaar, knielen enz... 

 

step-easyslide-aantrekhulp-bij-steunkousen 

 

 

Ik heb de rugklachten weer onder controle 

Vanaf half december ben ik pijnvrij. Wat een heerlijk gevoel. Begin januari heb ik afscheid genomen van John, mijn instructeur, en mijn hulpmiddelen ingeleverd die ik verantwoord heb afgebouwd.

Ik hoop écht dat ik alles wat ik geleerd heb, blijf vasthouden. Vooral haast en met mijn gedachten ergens anders zijn zorgen bij mij voor verkeerd ruggebruik. Het automatisme is nog niet perfect. Ik ben mij daarom nog erg bewust van hoe ik til, buk, draai en zit. Ik weet zeker dat ik, wanneer ik mijn rug veilig blijven gebruiken, John niet meer terug zie ik zijn ZelfZorgPraktijk van STEP.

Maar mocht ik het gevoel krijgen dat ik toch weer ondersteuning nodig heb, omdat de technieken weer wat verwaterd zijn, dan zal ik zeker weer een beroep doen op STEP. Dit geeft mij een goed gevoel.

L.B., naam bij redactie bekend


Commentaar van de ZelfZorg Instructeur John Eekelder:


Mevrouw moest voor de 2e keer gebruik maken van STEP met rugklachten. Hoewel wij middels het aanleren van veilig ruggebruik herhaling van klachten trachten te voorkomen, vallen mensen met rugklachten helaas wel eens terug in foutief ruggedrag.

Een herhaling van rugklachten is dan een logisch gevolg en meestal zijn deze klachten nog ernstiger. Bij mevrouw was dit ook aan de orde en de intaketest (om te bepalen of ze de rug nog veilig kon gebruiken) wees uit dat er veel van de technieken verwaterd was. Door een strikt ZelfZorgbeleid, waarbij de veilige GewichtHeffersTechnieken werden opgefrist en vertaald naar dagelijkse activiteiten met meerdere werkplekbezoeken, kreeg mevrouw grip op de klachten.

E-learning van STEP

 

rugklachten en elearning 

Sinds enige tijd hebben wij middels E-learning modules en borgingslessen extra aandacht voor het automatiseren van veilig ruggebruik en trachten wij met STEP zodoende de herhaling die mevrouw  overkwam, te voorkomen. De komende tijd kunt u op onze site meer lezen over deze borgingslessen.

Bert Bruggeman en Henk Jan Kooke

-->