Enthousiaste reacties bij Koninklijke BAM Groep op nieuwe cursus!

Coördinator opleidingen BAM Business School “Onder de noemer Vitaal en Gezond Werken hebben we in feite drie cursussen samengebracht”, vertelt Titia Meijer, coördinator opleidingen van de BAM Business School. In samenwerking met de Stichting Ergonomie en Preventie, kortweg STEP, bieden we drie cursussen aan: Rugsparend Werken, RSI Perfect® en Rug- en Voetveiligheid.

Terugdringing van ziekteverzuim en bevordering van de veiligheid zijn speerpunten in het beleid van de Groep. Dat vertaalt zich in talloze acties van verschillende werkmaatschappijen. Zo ook in het programma van de BAM Business School. Al meer dan vierhonderd medewerkers volgden dit jaar een van de cursussen van de nieuwe opleiding Vitaal en Gezond Werken.

GHT 1 aanleren1. Rugsparend Werken

Bij de tweedaagse cursus Rugsparend Werken, met name bestemd voor bouwplaatsmedewerkers, wordt op praktische wijze aandacht besteed aan veilig tillen. “We proberen de deelnemers veilig ruggebruik aan te leren. De nadruk ligt op preventie, maar ook medewerkers die al last hebben van rugklachten hebben baat bij de cursus”, aldus Meijer.

De cursus wordt per regiovestiging of per bouwplaats georganiseerd. Diverse werkmaatschappijen hebben inmiddels gebruik gemaakt van de STEP cursus. Meijer: “Ik hoop dat andere werkmaatschappijen snel zullen volgen. Uit evaluaties blijkt dat deelnemers de cursus beoordelen met ruim voldoende tot zeer goed.”

2. RSI Perfect®
De cursus RSI Perfect® is gericht op de preventie van rug-, nek- en schouderklachten en armblessures die samenhangen met beeldschermwerk. Meijer: “De cursus is een combinatie van theorie en praktijk. Ook hier gaat het om het aanleren van veilig lichaamsgedrag en wordt besproken welke acties medewerkers zelf kunnen ondernemen ter preventie van RSI klachten.”

3. Rug- en Voetveiligheid
Met de cursus Rug- en Voetveiligheid zijn we gestart in oktober (welk jaar?). Deze training is gericht op het voorkomen van rug- en voetblessures en het verminderen van verzuim door deze klachten. Er wordt een relatie gelegd tussen individuele voeteigenschappen en voet-, enkel-, knie- en rugklachten. De voeteigenschappen worden vastgesteld door individuele voetmetingen met professionele meetapparatuur. Ook wordt ruimschoots aandacht besteed aan het verantwoord aanschaffen van veiligheidsschoenen.

Positief over STEP!
Meijer stapte dit voorjaar over van BAM Vastgoed, waar zij zeven jaar werkte, naar BAM Business School. “Ik heb mij in het verleden bezig gehouden met de ontwikkeling en begeleiding van opleidingstrajecten en voelde mij dus snel thuis op deze stek.”
Angelina Waterdrinker, personeelscoördinator van BAM Techniekdochter Interflow in Wieringerwerf, is positief over de STEP cursus Rugsparend Werken en zij is niet de enige! Dertig monteurs hebben de groepscursus inmiddels gevolgd. De laatste groep is volgend jaar aan de beurt. Vooraf hoor je veel sceptische geluiden. Iedereen denkt wel te weten hoe men veilig met de rug moet omgaan. Aan het eind van de rit is men toch enthousiast. Deels bevestigt de cursus wat de monteurs al wisten, maar voor de meeste deelnemers geldt dat ze veel nieuwe inzichten hebben verkregen.
Naast het min of meer theoretische gedeelte in de kantine – waar met kratjes en dergelijke wordt geoefend – spreekt vooral het praktijkgedeelte in de werkplaats tot de verbeelding. Daar laat STEP zien hoe je bijvoorbeeld bij het tillen van onhandige voorwerken, zoals grote platen, toch de rug kunt ontzien.

Lijnrechters in spé
Effect STEP Begeleiding
Een eerste belangrijk winstpunt is dat de monteurs elkaar nu wijzen op onveilig ruggedrag. Ten tweede zijn ze eerder bereid een collega om hulp te vragen als er snel iets moet worden verplaatst. Vroeger tilde men het wel even alleen. Natuurlijk bestaat altijd de neiging terug te vallen in oude gewoonten, maar doordat ze elkaar nu corrigeren, wordt dat hopelijk voorkomen.
Of de cursus invloed heeft op het ziekteverzuim is nog niet te zeggen. Dat kan pas op langere termijn worden vastgesteld. Anders is dit bij twee monteurs die een individueel STEP traject hebben doorlopen. Zij hadden last van (chronische) rugklachten en vielen daardoor af en toe uit. Na begeleiding op de werkplek, waarbij STEP ook hulpmiddelen heeft verstrekt, gaan de twee monteurs bewuster met hun rug om. De klachten zijn niet volledig verdwenen, maar ze weten hier beter mee om te gaan. Sinds begin van dit jaar hebben hun rugklachten niet meer geleid tot verzuim. “Daar is het effect van de begeleiding door STEP wel direct meetbaar”, aldus een enthousiaste Waterdrinker.

-->